Ι ερά Μονή  

Αββά Γερασίμου τού Ιορδανίτου

 

   

 
 

 

 Ηγούμενος  Αρχιμανδρίτης  Χρυσόστομος Ταβουλαρέας