Ιερά Προσκυνήματα

 

Στὸν τομέα αὐτὸ τοῦ ἱστοχώρου παρουσιάζονται συνοπτικὰ τὰ Πανάγια  Προσκυνήματα, ἡ διαφύλαξη τῶν ὁποίων ἀποτελεῖ τὴν κύρια ἀποστολὴ τῆς  Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητoς, τὰ μέλη τῆς ὁποίας καλοῦνται καὶ  "Φύλακες  τοῦ Παναγίου Τάφου".