Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ  

UNESCO

ΓΙΑ ΤΗΝ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ

 

 

Η UNESCO, η Εκπαιδευτική, Επιστημονική και Πολιτιστική Οργάνωση του Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, μετά από την εισήγηση και τη σχετική συζήτηση οποία έγινε κατά τη διάρκεια της συνόδου για την Προστασία της Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς (Παρίσι 8 -13 Απριλίου 2003) υπέβαλε την υποψηφιότητα της περιοχής της Ιεράς Μονής Σινά για την ένταξή της στο υπάρχοντα Κατάλογο των αντιστοίχων Μνημείων βασιζόμενη κυρίως στα κριτήρια (iii) (iv) (vi).Ενδιαφέρον σημείο των σχολίων που συνοδεύουν την εισηγητική έκθεση αποτελεί η αναφορά στη σημασία της Σιναϊτικής Κληρονομιάς ως σημείου συναντήσεως των πιστών των τριών μεγάλων μονοθεϊστικών θρησκειών (Χριστιανισμού, Μουσουλμανισμού και Ιουδαϊσμού) και ότι η τελική της ένταξη θα δώσει την ευκαιρία να προβληθεί τη μήνυμα της ειρήνης μέσω της Συνόδου για την Παγκόσμια Κληρονομιά  

Κατά τη σύνοδο της Βουδαπέστης στην Ουγγαρία, με αφορμή την εορτή των 30 χρόνων της λειτουργίας της UNESCO, αποφασίσθηκε η τελική ένταξη εν γένει της περιοχής της Ιεράς Μονής Σινά, με αύξοντα αριθμό εντάξεως 954. Ενώ το κείμενο της σύντομης περιγραφής είναι το ίδιο με εκείνο το οποίο υπήρχε στην εισηγητική πρόταση, στα κριτήρια προσετέθη και το κριτήριο (i) το οποίο κατά τη συζήτηση της εισηγήσεως είχε, τότε, απορριφθεί. Το κριτήριο (i) σπανίως χρησιμοποιείται καθώς δεν αναφέρεται μόνο σε ακίνητα μνημεία αλλά και σε κινητά, τα οποία στην περίπτωση της Ιεράς Μονής Σινά αφορούν στα θρησκευτικά της κειμήλια, τη Βιβλιοθήκη της κ.λ.π. 

Η UNESCO με την απόφασή της ουσιαστικά επικύρωσε το γεγονός της διηνεκούς επί δέκα επτά αιώνες παρουσίας στην περιοχή του Νοτίου Σινά αυτής της πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως σημαντικής τόσο για τον Χριστιανισμό, όσο και για τον Ιουδαϊσμό και Μουσουλμανισμό, και της διαφυλάξεως των προσκυνημάτων που αντιπροσωπεύουν η Ιερά Μονή Σινά και η τιμή στην Αγία Αικατερίνα όπου προστρέχουν ανά τους αιώνας αλλά και σήμερα απλοί άνθρωποι ή μεγάλοι Ηγέτες προσφέροντας δώρα, ή αναχωρητές προσφέροντας τον ίδιο τους τον εαυτό, ενώ παράλληλα οι Βεδουΐνοι κάτοικοι της περιοχής αισθάνονται τη Μονή ως μεγάλη προστάτιδά τους, καθώς συνεχίζει τη διακονία της στο χρόνο.