Ιερά Μονή  

Αγίου Γερασίμου τού Ιορδανίτου

 

   

 
 

 

 Ηγούμενος  Αρχιμανδρίτης  Χρυσόστομος Ταβουλαρέας