Η ΕΛΛΗΝΟΡΩΜΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΣΙΝΑ

 

 

Στο πέρασμα των 17 αιώνων του ιστορικού βίου της Ιεράς Μονής Σινά απλοί ή επιφανείς προσκυνητές, ηγεμόνες ή πνευματικοί ταγοί, με περισσή ευλάβεια έχουν προσφέρει πολλά και ποικίλα αναθήματα ακίνητα ή κινητά τα οποία σήμερα απαρτίζουν σημαντική Κιβωτό της Χριστιανικής τέχνης, ιδίως για τους χρόνους πριν από την Δυτικοευρωπαϊκή Αναγέννηση.

Στην ακίνητη μνημειακή κληρονομιά περιλαμβάνονται Κτίσματα, Ψηφιδωτά και Τοιχογραφίες που συνδέονται με το Κύριο Συγκρότημα και το χώρο που άμεσα περιβάλλει τη Μονή ή ευρίσκονται εκτός αυτής και είναι Παρεκκλήσια, Σιναϊτικά Καθίσματα και Μετόχια σε περιοχές εντός και εκτός της Αιγύπτου.

Στην κινητή Σιναϊτική μνημειακή κληρονομιά περιλαμβάνονται μνημεία από την ίδια τη Μονή και τα απανταχού Μετόχιά της, με Απεικονίσεις και Ιερά Κειμήλια, η Σιναϊτική Βιβλιοθήκη και το Σιναϊτικό Αρχείο. Ως προς τα επί μέρους αφορούν σε Εικόνες, Μικρογραφίες Χειρογράφων, Χαλκογραφίες, έργα Μεταλλοτεχνίας, Χρυσοκεντητικής, Ξυλογλυπτικής, Μικροτεχνίας. Ιδιαιτέρως η Σιναϊτική Βιβλιοθήκη και το Σιναϊτικό Αρχείο διασώζουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει η αδιάρρηκτη συνέχεια πολιτιστικού βίου από την περίοδο της ύστερης αρχαιότητας έως σήμερα, σε βαθμό που να αποδεικνύεται ότι στον ελληνορωμαϊκό κόσμο της Ανατολής δεν υπήρξε ποτέ περίοδος χάσματος σκοτεινών αιώνων. Πολλές φορές στο παρελθόν αρκετά αναθήματα εκχωρήθηκαν προς διάσωση των χειμαζομένων πιστών ή ακόμη για διάφορους λόγους απωλέσθηκαν. Ό,τι έχει εναπομείνει έως τις ημέρες μας τούτο εντάσσεται στην παρακαταθήκη την οποία αδιακόπως για χίλια επτακόσια χρόνια οι Σιναϊτες Πατέρες διαφυλάσσουν, παρακαταθήκη η οποία αποτελεί μνήμη των πνευματικών έργων προγενεστέρων εποχών, διαφόρων λαών, δείγμα εξαίρετο της ευλαβείας των ανά την οικουμένη και τους αιώνας επιφανών ή απλών προσκυνητών και αφιερωτών της Μονής.

Για όλη αυτή την κληρονομιά η Ιερά Μονή Σινά τελευταίως καταβάλλει ιδιαίτερες προσπάθειες με τη συμπαράσταση του Αιγυπτιακού κράτους, σχετικές με την Προστασία και Ανάδειξη των Σιναϊτικών Μνημείων, παράλληλα και με την ένταξη της ιδίας και της περιοχής στης στα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς από την
UNESCO.

Από το γεγονός της διηνεκούς επί δέκα επτά αιώνες παρουσίας στην περιοχή του Νοτίου Σινά αυτής της σεμνής πνευματικής και πολιτιστικής παραδόσεως και της διαφυλάξεως των προσκυνημάτων που αντιπροσωπεύουν η Ιερά Μονή Σινά και η τιμή στην Αγία Αικατερίνα προστρέχουν, ανά τους αιώνας αλλά και σήμερα, στην ευλογία τους απλοί άνθρωποι ή μεγάλοι Ηγέτες προσφέροντας δώρα, ή αναχωρητές προσφέροντας τον ίδιο τους τον εαυτό, ενώ παράλληλα οι Βεδουΐνοι κάτοικοι της περιοχής να αισθάνονται τη Μονή ως τη μεγάλη προστάτιδά τους, καθώς συνεχίζει τη διακονία της στο χρόνο. Τέλος δεν θα πρέπει να παραληφθεί αναφορά στο γεγονός ότι η Μονή αποτελεί σημείο συναντήσεως των πιστών όχι μόνο του Χριστιανικού Κόσμου, αλλά και του Κόσμου των άλλων δύο μεγάλων θρησκειών της Βίβλου, του Ιουδαϊκού και του Μωαμεθανικού.