Η ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΗΝ  

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΣΙΝΑ

 

 

Τό γεγονός τῆς διηνεκοῦς ἐπί δέκα ἑπτά αἰῶνες παρουσίας στήν περιοχή τοῦ Νοτίου Σινᾶ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Σινᾶ, καί ἡ ἰδιαίτερη τιμή πρός τήν Ἁγία Αἰκατερίνα, ἔχει ἀποθησαυρίσει στόν χῶρο μιά μεγάλη πνευματική καί πολιτιστική παράδοση. Παρά τό γεγονός ὅτι ἡ UNESCO, ἔχει ἐντάξει τήν Μονή Σινᾶ στόν Κατάλογο τῶν Μνημείων τῆς Παγκόσμιας πολιτιστικῆς Κληρονομιᾶς, οἱ Πατέρες τῆς Μονῆς τήν ὑπηρετοῦν ὡς Κιβωτό Πίστεως καί τήν διαφυλάσσουν μέ αὐτοθυσία. Στόν ἱερό αὐτό χῶρο προστρέχουν πιστοί ὄχι μόνο τοῦ Χριστιανισμοῦ, ἀλλά καί τῶν ἄλλων δύο μεγάλων μονοθεϊστικῶν θρησκειῶν, τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ, καί τοῦ Μωαμεθανισμοῦ. Ἀκόμη προστρέχουν ἁπλοί ἄνθρωποι ἤ μεγάλοι Ἠγέτες γιά πνευματική βοήθεια προσφέροντας δῶρα, ἤ ἀναχωρητές προσφέροντας τόν ἴδιο τους τόν ἑαυτό. Παράλληλα, οἱ Βεδουΐνοι κάτοικοι τῆς περιοχῆς αἰσθάνονται τήν Μονή ὡς τήν μεγάλη προστάτιδά τους, καθώς συνεχίζει τό ἐνδιαφέρον της πρός αὐτούς.

Ο σύγχρονος ἐπισκέπτης δέν ἔχει νά ἀντιμετωπίσει τά προβλήματα τοῦ παρελθόντος στό προσκυνηματικό του ταξίδι γιά τήν Ἱερά Μονή Σινᾶ. Τό ἀεροδρόμιο τοῦ Καΐρου εἶναι συνήθως ὁ τόπος εἰσόδου. Ἡ ἡμερομηνία λήξεως τοῦ Διαβατηρίου του καλό θά εἶναι νά ἔχει χρονικό περιθώριο τουλάχιστον ἕνα ἑξάμηνο ἀπό τό τέλος τοῦ ταξιδιοῦ. Πρέπει νά μήν ὑπάρχουν διαφορές στήν ἀναγραφή τοῦ ὀνόματος μεταξύ διαβατηρίου καί εἰσιτηρίου. Ἡ ἀπαιτούμενη Βίζα εἰσόδου στήν Αἴγυπτο εἶναι δυνατόν νά ἐκδοθεῖ στό ἀεροδρόμιο πρό τοῦ ἐλέγχου τῶν διαβατηρίων. Στόν χῶρο ὑπάρχουν εἰδικά ἀνταλλακτήρια τραπεζῶν ὅπου μπορεῖ κανείς νά προμηθευθεῖ αἰγυπτιακό συνάλλαγμα καί τά ἀπαραίτητα ἔνσημα τῆς βίζας. Κατά τήν διαμονή στήν Αἴγυπτο, τό διαβατήριο πρέπει νά εἶναι πρόχειρο σέ κάθε ζήτηση. Ἡ Διαδρομή πρός τήν Ἱερά Μονή Σινᾶ ἀπό τό Κάιρο εἶναι 430 χιλιόμετρα. Μέ λεωφορεῖο (ἀπό τό Κάιρο ὑπάρχει τακτική γραμμή λεωφορείων καθημερινά πρός Σινᾶ) τό ταξίδι διαρκεῖ 8 ὥρες, μέ ἰδιωτικό αὐτοκίνητο ἤ μισθωμένο ἡ ἴδια ἀπόσταση καλύπτεται σέ 6 περίπου ὥρες. Ἄλλο σημεῖο εἰσόδου εἶναι τό Ἀεροδρόμιο τοῦ Sharm el Sheich (Σάρμ ἐς Σέιχ) στό νότιο ἄκρο τοῦ Σινᾶ. Ἡ απόσταση εἶναι 250 χλμ πού καλύπτεται μέ ἰδιωτικό ἤ μισθωμένο μέσον (δέν ὑπάρχει λεωφορειακή γραμμή). Τρίτο σημείο εἰσόδου ἀποτελεῖ ἡ πόλη Τάμπα, γιά τίς ὀργανωμένες κυρίως ὁμάδες οἱ ὁποίες ἔρχονται ὁδικῶς ἀπό τό Ἰσραήλ.